Lợi Nhuận Trung BìnhLợi nhuận trung bình là gì?

Lợi nhuận trung bình là giá trị trung bình của một chuỗi lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định. Lợi nhuận trung bình được tính giống như cách tính trung bình đơn giản cho bất kỳ bộ số nào: Các số sẽ được cộng lại với nhau thành một tổng duy nhất, và sau đó tổng được chia cho số lượng các số trong tập hợp.

 

 CÁC NỘI DUNG CHÍNH

  • Lợi nhuận trung bình là giá trị trung bình của một chuỗi lợi nhuận được tạo ra trong một khoảng thời gian xác định.

  • Lợi nhuận trung bình có thể giúp đo lường hiệu suất trong quá khứ của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư

  • Lợi nhuận trung bình không giống như lợi nhuận hàng năm vì nó bỏ qua lãi kép.

  • Lợi nhuận trung bình nhân luôn thấp hơn lợi nhuận