Lực bán kém toàn thị trường, VNIndex điều chỉnh là cơ hội muaBản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đang là kênh có dòng tiền mạnh mẽ nhất. ETF bất động sản đang rơi vào vùng suy yếu. USD đang mạnh lên và đi vào vùng cải thiện bên cạnh trái phiếu doanh nghiệp rủi ro cao. Các kênh trái phiếu chính phủ/doanh nghiệp, hàng hóa nói chung đều đang hút tiền yếu nhất.


Thị trường Việt Nam 17/08/2021

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao tuy nhi