Mô hình nến nhấn chìm tăngMô hình nến nhấn chìm tăng là gì

Mô hình nến nhấn chìm tăng bao gồm một nến xanh có giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa của nến đỏ ngày hôm trước, dù trước đó nến xanh này có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước.

Mô hình có thể được xác định khi một nến đỏ nhỏ, thể hiện xu hướng giảm, được theo sau bởi một nến xanh lớn, thể hiện xu hướng tăng. Phần thân của nến xanh hoàn toàn chồng lên hoặc nhấn chìm thân nến đỏ của ngày hôm trước.

Mô hình nến nhấn chìm tăng có thể tương phản với mô hình nến nhấn chìm giảm.


Hiểu về mô hình nến nhấn chìm tăng

Mô hình nến nhấn chìm tăng là mô hình đảo chiều gồm hai cây nến. Cây nến thứ hai hoàn toàn 'nhấn chìm' phần thân thực của cây đầu tiên mà không quan tâm đến độ dài của bóng đuôi.