Mô hình vai-đầu-vaiMô hình vai-đầu-vai là gì?

Mô hình vai-đầu-vai là một mẫu hình xuất hiện dưới dạng đường cơ sở với ba đỉnh, hai đỉnh bên ngoài có chiều cao gần nhau và đỉnh giữa cao nhất. Trong phân tích kỹ thuật, mô hình vai-đầu-vai dự đoán sự đảo ngược xu hướng từ tăng sang giảm.

Mô hình vai-đầu-vai được cho là một trong những mô hình đảo chiều xu hướng đáng tin cậy nhất. Đây là một trong số các mẫu hình hàng đầu báo hiệu, với các mức độ chính xác khác nhau, rằng xu hướng tăng sắp kết thúc.


Hiểu về mô hình vai-đầu-vai

Mô hình vai-đầu-vai hình thành khi giá cổ phiếu tăng lên đến đỉnh và sau đó giảm trở lại mức bắt đầu của động thái tăng trước đó. Sau đó, giá một lần nữa tăng đến đỉnh thứ hai vượt đỉnh cũ để tạo thành "đầu", rồi lại giảm trở lại mức bắt đầu. Cuối cùng, giá cổ phiếu tăng trở lại nhưng chỉ đạt đến mức của đỉnh đầu tiên trước khi giảm trở lại mức bắt đầu hoặc đường viền cổ của mẫu hình một lần nữa.