Mục tiêu 1600 nếu thị trường quay lại sóng tăng mới


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Cổ phiếu mới bắt đầu vào vùng cải thiện. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp đang đi vào vùng suy yếu.

Thị trường Việt Nam 07/10/2021


Phiên ngày 7/10 VnIndex nỗ lực vượt mốc 1,366 nhưng chưa thành công và khối lượng vẫn tương đối thấp.

Sau những chuỗi tăng liên tục từ đầu tuần, GAS và HPG là những mã kéo thị trường giảm điểm, với điểm tác động -1.2 và -0.6. Nhóm ngân hàng hỗ trợ đà tăng của thị trường với điểm tác động từ VCB (1.2), VPB (1.0), SSB (0.5).

Các ngành tăng điểm bao gồm Công nghiệp (1.07%), Tài chính (0.74%), Bất động sản (0.39%), Công nghệ thông tin tăng nhẹ (0.02%). Ngành Dịch vụ tiện ích giảm nhiều nhất với -1.03%. Ngành Nguyên vật liệu (-0.55%) và Năng lượng (-0.15%) giảm do nhiều nghi ngại về giá nguyên liệu sắp tới, cũng như cũng có tin Nga sẽ tăng sản lượng dầu mỏ để hỗ trợ Châu Âu.