Nên mua cổ phiếu hay trái phiếu?


Cổ phiếu và trái phiếu đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Hơn nữa, mỗi loại tài sản có cấu trúc, tiền chi trả, lợi nhuận và rủi ro khác nhau đáng kể. Hiểu được các yếu tố phân biệt hai loại tài sản này là chìa khóa để xây dựng một danh mục đầu tư lành mạnh và phát triển mạnh trong thời gian dài. Tất nhiên, mỗi cá nhân đều có danh mục phân bổ tài sản cho riêng mình, dựa trên độ tuổi của nhà đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro và mục tiêu đầu tư dài hạn, nghỉ hưu.

CÁC YẾU TỐ CHÍNH

  • Cổ phiếu mang lại tiềm năng thu lợi nhuận cao hơn trái phiếu nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao hơn.

  • Trái phiếu thường mang lại lợi nhuận khá đáng tin cậy và phù hợp hơn với các nhà đầu tư không thích rủi ro.

  • Đối với hầu hết các nhà đầu tư, đa dạng hóa danh mục đầu tư với sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu là con đường tốt nhất để đạt được lợi nhuận đầu tư và giảm thiểu rủi ro.

Cổ phiếu

Cổ phiếu về cơ bản là cổ phần sở hữu trong các doanh nghiệp được giao dịch công khai, mang lại cho các nhà đầu tư cơ hội tham gia phát triển doanh nghiệp. Nhưng những khoản đầu tư này cũng tiềm ẩn nguy cơ giảm giá trị, thậm chí có thể giảm xuống bằng không. Trong cả hai trường hợp, lợi nhuận của khoản đầu tư hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào sự biến động của giá cổ phiếu, về cơ bản gắn liền với sự tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp.