Ngành đường H2.2021: Triển vọng từ việc tăng giá bán lẻ đường neo ở mức caoSản lượng thế giới sụt giảm do ảnh hưởng của thời tiết, khiến giá đường neo ở mức cao:

- Niên vụ 2021-22: Sản lượng đường ở Trung Nam Brazil trong niên vụ 2021-2022 có khả năng giảm xuống 32,5 triệu tấn so với dự đoán trước đó là 34,1 triệu tấn do hạn hán và sương giá, theo nhà kinh doanh thực phẩm Czarnikow. Trong khi đó, sản lượng Thái Lan dự kiến sẽ giảm xuống dưới 100 triệu tấn do các nhà máy đường đang chào giá cao hơn trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt để mua cây trồng do tác động của thời tiết.

- Với việc Brazil chiếm khoảng 18% và Thái Lan khoảng 5% sản lượng đường toàn thế giới, việc giảm sản lượng đường của các quốc gia này sẽ tiếp tục gây nên nạn thiếu cung toàn cầu cho ngành đường, khiến cho giá đường thế giới vốn đã tăng từ 14.2 cent / pound trong T1/21 lên mức 17.7 cent / pound trong T7/21 (24.6%) và sẽ duy trì ở mức cao này trong giai đoạn tới.

Hình: Sản lượng đường theo quốc gia 20