Ngành nguyên vật liệu cơ bản


Tổng quan

Ngành nguyên vật liệu cơ bản bao gồm các doanh nghiệp tham gia vào việc khám phá, phát triển và chế biến nguyên liệu thô. Ngành này bao gồm các doanh nghiệp khai thác và luyện kim, hoá phẩm và lâm sản.

Trong ngành này có các doanh nghiệp cung cấp hầu hết các vật liệu được sử dụng trong xây dựng, làm cho các doanh nghiệp và cổ phiếu của họ nhạy cảm với những thay đổi trong chu kỳ kinh doanh. Họ có xu hướng phát triển mạnh khi nền kinh tế khoẻ mạnh.

Giải thích về nguyên vật liệu cơ bản

Các doanh nghiệp trong ngành nguyên vật liệu cơ bản tham gia vào quá trình thu mua, phát triển và chế biến vật chất ban đầu của nhiều sản phẩm thường được gọi là nguyên liệu thô. Dầu, vàng và đá là những ví dụ.

CÁC NỘI DUNG CHÍNH