Ngân hàng Bản Việt, lợi nhuận 6 tháng gấp 5 lần cùng kỳ, có phải là một “món hời”?Ngân hàng TMCP Bản Việt (UPCoM: BVB) là một trường hợp ngân hàng có lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng trong quý 2 vừa qua chính vì vậy chúng tôi muốn đào sâu tìm hiểu để xem có cơ hội đầu tư ở một ngân hàng ít người chú ý hay không. Nhưng trước nhất, như thường lệ, hãy nói về ngành ngân hàng.

Các chỉ số quan trọng để đánh giá ngành ngân hàng

Chỉ số hiệu suất

Chỉ số hiệu suất được tính bằng cách lấy chi phí của ngân hàng (không bao gồm chi phí lãi vay) chia cho tổng doanh thu. Chỉ số hiệu suất cho thấy cách một ngân hàng sử dụng tài sản của mình để tạo ra doanh thu tốt như thế nào. Chỉ số hiệu suất thấp là tín hiệu cho thấy một ngân hàng đang hoạt động tốt. Chỉ số hiệu suất ở mức 50% hoặc thấp hơn được coi là l