Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ quay lại, tiền vẫn xoay vần để thị trường không quá nóng
Thị trường Việt Nam 4/11/2021