Những lưu ý trong lựa chọn cổ phiếu ngành bảo hiểm phi nhân thọ


Các công ty bảo hiểm tại Việt Nam có thể được chia làm hai nhóm chính theo đặc trưng của sản phẩm phân phối là bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ. Hiện tại, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có khoảng 10 công ty bảo hiểm niêm yết với phần lớn là các công ty bảo hiểm phi nhân thọ (ngoại trừ BVH kinh doanh cả hai mảng nhân thọ và phi nhân thọ). Do vậy, bài viết này sẽ tập trung vào phân tích những đặc điểm kinh doanh, chỉ số tài chính, hoạt động của công ty bảo hiểm phi nhân thọ điển hình để giúp các bạn lựa chọn đúng cổ phiếu ngành bảo hiểm.


Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm phi nhân thọ


Tùy theo mỗi công ty sẽ có các nghiệp vụ sản phẩm khác nhau, tuy nhiên, một công ty BHPNT thông thường sẽ có 4 nhóm nghiệp vụ chính là bảo hiểm sức khỏe (con người), bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm tài sản kỹ thuật. Lợi nhuận của một công ty BHPNT sẽ tới từ hai phần chính là (i) lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm; và (ii) lợi nhuận từ hoạt động tài chính.


(i) Hoạt động kinh doanh bảo hiểm: đây là mảng nghiệp vụ cốt lõi và đóng góp phần lớn vào doanh thu của một công ty BHPNT. Tuy nhiên, do đặc thù nghiệp vụ, các công ty BHPNT sẽ phải tốn một chi phí rất lớn cho hoạt động kinh doanh. Các chi phí lớn, đáng kể bao gồm:


- Chi phí bồi thường: là chi phí bồi thường cho những sự vụ bảo hiểm phát sinh xảy ra thực tế theo năm. Đây là khoản chi phí khó dự đoán của các công ty BHPHT và thường sẽ tăng cao nếu công ty BHPNT tập trung phát triển 2 mảng sản phẩm