Những người tiên phong trong phân tích kỹ thuậtCho dù bạn có coi mình là một nhà phân tích kỹ thuật hay không, thì có rất ít kỹ thuật đầu tư không xét đến khía cạnh kỹ thuật. Bên cạnh đó, có một số phong cách đầu tư chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật, những người theo phong cách này thường tuyên bố rằng họ không cần biết về các yếu tố cơ bản của chứng khoán bởi vì tất cả những gì họ cần đã thể hiện trong biểu đồ. Cách đầu tư này không hiếm gặp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những người đi tiên phong trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật.


Mọi thứ bắt nguồn từ Dow

Charles Dow đóng vai trò rất quan trọng trong lịch sử ngành tài chính. Ông đã lập ra tờ Tạp chí Phố Wall - tiêu chuẩn cho tất cả các tờ báo tài chính - và quan trọng hơn, ông đã tạo ra Chỉ số Công nghiệp Dow Jones. Qua đó, Dow đã mở ra cánh cửa cho phân tích kỹ thuật. Dow đã ghi lại các mức cao và thấp hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, tương quan với các mô hình với sự lên xuống và dòng chảy của thị trường. Sau đó, ông sẽ viết các bài báo dựa vào dữ liệu thực tế, chỉ ra cách một số mô hình nhất định giải thích và dự đoán các sự kiện thị trường trước đó.

Tuy nhiên, Dow không thể nhận tất cả - hoặc thậm chí phần lớn - sự tán dương cho lý thuyết mang tên ông. Lý thuyết Dow sẽ chỉ hoạt động như một xác nhận trễ với các nguyên tắc lỏng lẻo nếu nó không có William P. Hamilton.

Người đầu tiên thử nghiệm: William P. Hamilton

Lý thuyết Dow là một tập hợp