Những Quy Định Cần Biết Khi Giao Dịch Chứng Khoán Tại Việt Nam

Những quy định cần biết cho những nhà đầu tư mới ở thị trường chứng khoán Việt Nam. Những thông tin này để hỗ trợ từng cách thức giao dịch của các nhà đầu tư.

Quy định giao dịch chứng khoán tại HOSE/HNX/Upcom

1. Thời gian giao dịch


2. Phương thức khớp lệnh

a. Các loại lệnh giao dịch:

i. Lệnh giao dịch tại mức giá khớp lệnh xác định giá mở cửa (ATO):

· Là lệnh đặt mua hoặc đặt bán chứng khoán tại mức giá mở cửa