Những tín hiệu tích cực của thị trường bắt đầu xuất hiện


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu và ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.


Thị trường Việt Nam 24/9/2021

Phiên hôm 24/9/2021 vẫn là một phiên gần như đi ngang và VN Index giảm điểm nhẹ vào cuối phiên. Khối lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh.

Những cổ phiếu giúp nâng đỡ VnIndex không giảm mạnh đa số là các cổ phiếu ngành ngân hàng như MBB (0.82), TCB (0.37), VHM (0.35). Còn các cổ phiếu bị bán mạnh làm chỉ số giảm có MSN (-0.79), DGC (-0.34), MWG (-0.28). Các cổ phiếu dạng đầu cơ đều bị bán mạnh như ITQ ,TDG, VGT.

Ngoài ngành ngân hàng có sắc xanh ra (tăng 0.63%) thì các ngành còn lại đều giảm. Giảm mạnh có Năng lượng (-1.73%), Chăm sóc sức khỏe (-1.72%), Hàng tiêu dùng thiết yếu (-1.08%).