Phân tích kỹ thuậtPhân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu dữ liệu trong lịch sử của thị trường, bao gồm giá và khối lượng. Sử dụng những hiểu biết sâu sắc từ tâm lý thị trường, kinh tế học hành vi và phân tích định lượng, các nhà phân tích kỹ thuật hướng đến sử dụng dữ liệu trong quá khứ để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Hai dạng phân tích kỹ thuật phổ biến nhất là phân tích biểu đồ và phân tích các chỉ báo kỹ thuật (thống kê).


Phân tích kỹ thuật cho bạn biết điều gì?

Phân tích kỹ thuật là một thuật ngữ chung để chỉ nhiều chiến lược phụ thuộc vào việc diễn giải hành động giá trong một cổ phiếu. Hầu hết các phân tích kỹ thuật đều tập trung vào việc xác định xem xu hướng hiện tại có tiếp tục hay không và nếu không, xu hướng sẽ đảo chiều khi nào. Một số nhà phân tích kỹ thuật sử dụng các đường xu hướng, những người khác sử dụng mẫu hình nến, nhưng những người khác lại thích các dải và hộp được tạo ra nhờ toán học. Hầu hết các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng kết hợp giữa một số công cụ để nhận ra các điểm vào và ra tiềm năng của các giao dịch. Ví dụ: biểu đồ có thể chỉ ra điểm vào lệnh cho người bán khống, nhưng nhà giao dịch sẽ xem xét các đường trung bình động trong các khoảng thời gian khác nhau để xác nhận khả năng bức phá của giá.