PHÂN TÍCH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ ỞThị trường BĐS nhà ở Việt Nam vẫn đang ở trong thời kỳ đầu phát triển. Việc chưa phát triển các quỹ REITs (Quỹ đầu tư tín thác BĐS) và thị trường thứ cấp cho các khoản nợ BĐS (mortgage-backed securities), đồng thời ràng buộc sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tối đa 49% khiến thị trường BĐS nhà ở có ít động lực để phát triển bùng nổ.

Chuỗi giá trị ngành Bất động sản dân cưSở hữu và phát triển: Tại Việt Nam, các dự án BĐS nhà ở chủ yếu được đầu tư phát triển bởi các Chủ đầu tư hoặc các bên phát triển chuyên nghiệp.

Tài trợ vốn: Các dự án BĐS nhà ở chủ yếu được tài trợ vốn từ các ngân hàng thương mại. Một số ít các dự án huy động vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ràng buộc tỷ lệ sở hữu tối đa 49% đối với NĐT có yếu tố nước ngoài đang là một trong những rào cản lớn trong việc thu hút nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài.

<