Phương Pháp Phân tích Các Công Ty Chứng Khoán


Các công ty chứng khoán thường có hoạt động kinh doanh đặc thù, khác biệt với các doanh nghiệp thương mại, sản xuất thông thường; do đó nhà đầu tư cũng cần lưu ý nhiều hơn trong quá trình phân tích và chọn lọc cổ phiếu tốt để đầu tư cho riêng mình. Hiện tại, trên thị trường Việt Nam có khá nhiều công ty chứng khoán đã niêm yết, trải dài từ nhóm vốn hóa lớn (SSI, VND) tới nhóm vốn hóa nhỏ (VIG, AAS). Bài viết này sẽ chỉ ra những bước phân tích và lưu ý chung khi tiếp cận với một công ty chứng khoán điển hình.

Đặc điểm hoạt động kinh doanh của CTCK

Tùy vào chiến lược và mô hình hoạt động mà mỗi CTCK sẽ có các hoạt động kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, một CTCK điển hình sẽ có 4 nghiệp vụ kinh doanh chính: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh và ngân hàng đầu tư. Trong đó:

+ Hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ có quan hệ chặt chẽ với nhau và phụ thuộc nhiều vào thanh khoản chung của thị trường. Các CTCK sẽ có hoạt động môi giới khả quan khi thị trường giao dịch sôi động với thanh khoản cao và ngược lại, sẽ kém khả quan trong điều kiện thị trường trầm lắng với thanh khoản thấp. CTCK có thị phần môi giới lớn thường cũng sẽ có doanh thu lớn từ hoạt động cho vay ký quỹ.

Hoạt động cho vay ký quỹ cũng bị hạn chế bởi quy mô vốn chủ sở hữu của CTCK. Theo quy định của pháp luật, tổng dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ không được vượt quá 200% vốn chủ sở hữu của một CTCK. Do vậy, khi thị trường tăng trưởng quá nóng, các CTCK thường có xu hướng tăng vốn để nâng hạn mức dư nợ cho vay ký quỹ và tăng doanh thu từ mảng nghiệp vụ này.

+ Nghiệp vụ tự doanh phụ thuộc nhiều vào chất lượng nhân viên quản lý danh mục của CTCK. CTCK sẽ có thu nhập lớn từ nghiệp vụ này nếu danh mục tự doanh của công ty tăng trưởng tốt và ngược lại. Thu nhập từ nghiệp vụ tự doanh là không ổn định và phụ thuộc nhiều vào những yếu tố chủ quan như phân tích của nhân viên quản lý danh mục, tăng trưởng chung của thị trường.