Phục hồi yếu ớt, khả năng VNIndex điều chỉnh về 1.200


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy kênh cổ phiếu vẫn nằm trong vùng yếu. Không có kênh tài sản nào nằm trong vùng dẫn đầu. Vùng hồi phục hiện tại có USD, hàng hóa năng lượng, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp. Cả 2 kênh ETF bất động sản và hàng hóa nông nghiệp vẫn đang nằm trong vùng kém nhưng đang tiến lên vùng cải thiện về dòng tiền.


Thị trường Việt Nam 30/08/2021