Quãng nghỉ trong xu hướng giảm ngắn hạn của VNIndexBản đồ dòng tiền thế giới cho thấy dòng tiền vào kênh cổ phiếu vẫn khá yếu ớt. Kênh hút tiền hàng đầu vẫn là hàng hóa nông nghiệp và ETF bất động sản. Trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp mạnh hơn. Dòng tiền vào hàng hóa năng lượng tiến vào vùng cải thiện. Kênh hút tiền kém nhất vẫn là USD.


Thị trường Việt Nam ngày 28/07/2021

Hầu hết các nhóm ngành đi ngang khi lực bán đã giảm nhưng cầu yếu trong phiên 28/7. Các nhóm ngành Nguyên Vật Liệu, Chăm Sóc Sức Khỏe và Tài Chính vẫn giữ được sắc xanh trong khi Công Nghệ thông tin điều chỉnh mạnh nhất. Nước ngoài tiếp tục bán ròng, cổ phiếu có mức bán ròng lớn nhất là VHM.