Quý 3 là vùng trũng lợi nhuận, kỳ vọng vào quý 4 khiến thị trường tích cực


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy trái phiếu chính phủ Mỹ và USD đang hút tiền mạnh nhất thị trường. Dòng tiền cũng cải thiện ở trái phiếu doanh nghiệp. Trong khi đó, cổ phiếu và hàng hóa là 2 kênh hút tiền kém nhất thị trường.Thị trường Việt Nam 01/12/2021