Rủi ro điều chỉnh vì thị trường quá nóng, bất ổn chính trị chỉ là cái cớ


Bản đồ tài sản thế giới cho thấy mặc dù chứng khoán vẫn nằm trong vùng dẫn dắt, momentum của tài sản này đã suy yếu. Thay vào đó USD mạnh lên và bước vào vùng dẫn dắt. Bất động sản hiện vẫn nằm trong vùng cải thiện. Hàng hóa và trái phiếu chính phủ đang trong vùng suy yếu. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp đang là kênh hút tiền kém nhất thị trường.Thị trường Việt Nam 22/2/2022