Sức mạnh tương đối (Relative Strength)Sức mạnh tương đối là gì?

Sức mạnh tương đối là một chiến lược được sử dụng trong đầu tư động lượng và xác định giá trị cổ phiếu. Nó tập trung vào việc đầu tư vào cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư tốt hơn so với toàn thị trường hoặc một chỉ số. Ví dụ: một nhà đầu tư theo trường phái sức mạnh tương đối có thể chọn các công ty công nghệ có kết quả tốt hơn chỉ số tổng hợp Nasdaq hoặc các cổ phiếu có mức tăng vượt trội so với chỉ số S&P 500.

Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng chỉ báo có tên gọi chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) để xác định các tín hiệu quá mua hoặc quá bán.


 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH

- Sức mạnh tương đối là một phương pháp đầu tư động lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật và các nhà đầu tư giá trị.

- Nó bao gồm việc lựa chọn các khoản đầu tư đang hoạt động tốt hơn thị trường hoặc các chỉ số thị trường.

- Các nhà đầu tư theo trường phái sức mạnh tương đối giả định rằng xu hướng hoạt động tốt hơn của cổ phiếu sẽ tiếp tục. Nếu xu hướng đảo ngược, khoản đầu tư của họ có thể sẽ thua lỗ.