Tìm hiểu ngành Logistics và cách tính chi phí Logistics

Để có thể đánh giá đúng giá trị của cổ phiếu các công ty ngành Logistics thì ta phải hiểu logistics là gì và cách tính chi phí logistics như thế nào.1. Logistic là gì? Và vai trò của logistics

Có tới 4 quan điểm và lập luận riêng biệt về khái niệm logistics (hậu cần) và supply chain (chuỗi cung ứng):


Quan điểm trong bài viết này của chúng tôi là quan điểm đầu tiên, Logistics là một phần của Supply chain, cũng là quan điểm được chấp nhận rộng rãi trong ngành Logistics. Theo đó, Supply chain bao gồm các hoạt động Logistics (vận tải, kho bãi, giao vận, v.v.) và các hoạt động quản trị cung ứng, quản trị quy trình sản xuất, quản trị quan hệ khách hàng, dịch vụ khách hàng, v.v.

Vai trò của logistics ngày càng trở nên quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, đóng vai trò là “mắt xích” liên kết các hoạt động trong chuỗi giá trị doanh nghiệp, từ cung cấp nguyên vật liệu đầu vào, sản xuất và lưu thông hàng hoá cho tới phân phối hàng hoá đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Hoạt động Logistics hiệu