Tín hiệu thị trường tốt xấu đan xen. Chờ đợi một điểm bứt phá để xác nhận.


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu, các loại hàng hóa và ETF bất động sản đã tiến lên vùng dẫn đầu. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Mỹ và USD trở thành kênh hút tiền kém nhất.

Thị trường Việt Nam 08/09/2021

Kết thúc