Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) - vị thế doanh nghiệp đầu ngành


Trước khi tìm hiểu về VGT, hãy cùng tìm hiểu về thực trạng phát triển ngành dệt may Việt Nam theo chuỗi giá trị Đường cong nụ cười.

Ngành dệt may là ngành kinh tế trọng điểm, đóng góp 10% giá trị sản xuất công nghiệp, tạo việc làm cho 3,6 triệu lao động – chiếm 25% tổng số lao động trong ngành Công nghiệp. Trong chuỗi giá trị dệt may toàn cầu, ngành dệt may Việt Nam đang tập trung chủ yếu vào các hoạt động may, gia công sản phẩm – hoạt động thâm dụng lao động nhất nhưng lại có tỷ suất lợi nhuận thấp nhất trong chuỗi giá trị thặng dự của ngành dệt may.

Các doanh nghiệp nội địa phần lớn chưa chủ động được nguồn cung nguyên phụ liệu cho hoạt động gia công sản phẩm – bông, xơ và sợi; cũng như các hoạt động dệt, nhuộm và hoàn tất nội địa chưa làm tốt vai trò trong việc cung cấp nguyên liệu tại chỗ cho ngành may. Theo Hiệp hội dệt may Việt Nam (VITAS), 70% nguyên phụ liệu cho ngành dệt may cần phải nhập khẩu. Trong đó, thị trường nhập khẩu hơn 55% nguyên phụ liệu từ thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.


Điểm tích cực