Tổng quan phân tích ngành xây dựng

Mặc dù chỉ đóng góp khoảng 6% tổng thu nhập quốc nội (GDP), ngành xây dựng cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng, tạo tiền đề phát triển cho nền kinh tế nói chung và hàng loạt ngành nghề khác (công nghiệp, bất động sản,vv.). Có thể coi tình hình phát triển xây dựng là một thước đo để dự đoán tăng trưởng kinh tế của một quốc gia.


Phân tích chuỗi cung ứng cung cấp cái nhìn tổng quan về ngành xây dựng. Quy trình xây dựng thông thường sẽ bao gồm 4 giai đoạn chính: thiết kế, đấu thầu, hoạt động xây dựng (làm móng, xây thô, hoàn thiện).


· Thiết kế:

Yêu cầu về chất lượng và tính phức tạp của sản phẩm xây dựng ngày càng cao khi thị trường xây dựng ngày càng phát triển, đòi hỏi các công ty thiết kế phải chuyên nghiệp và chuyên biệt hoá để đáp ứng yêu cầu chất lượng công trình. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 5 - 10% giá trị xây dựng, tuy nhiên khâu thiết kế có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và hiệu quả công trình.


Các Key Players trong khâu thiết kế phải kể đến Archetype, Royal Haskoning, Ong & Ong, VNCC.


· Đấu thầu:

Các hình thức đấu thầu chính ở Việt Nam bao gồm: (i) Đấu thầu rộng rãi, (ii) Đấu thầu hạn chế, (iii) Chỉ định thầu. Trong đó, hình thức đấu thầu rộng rãi vẫn là hình thức phổ biến nhất hiện nay.


Với mục đích giảm thiểu chi phí xây dựng cũng như gia tăng giá trị, cả chủ đầu tư dự án và nhà thầu xây dựng thường yêu thích và áp dụng các gói thầu EPC (Engineering - Procurement - Construction) hoặc DB (Design - Build).