Thị trường có điều chỉnh cũng sẽ nhẹ nhàng và là cơ hội mua


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản và cổ phiếu đang đi vào vùng cải thiện. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp đang đi vào vùng suy yếu.

Thị trường Việt Nam 12/10/2021

hiên ngày 12/10, VNIndex tăng điểm nhẹ 0.71 điểm, tương đương 0.05%.


Những mã ảnh hưởng tốt tới thị trường có VIC (1.0), MWG (0.5), BID (0.3). Một số trụ kéo thị trường vượt kháng cự trong phiên trước thì phiên này giảm điểm nhẹ tiêu biểu là VCB (-0.5), CTG (-0.3), GAS (-0.2), HPG (-0.2), MSN (-0.5) và NVL (-0.4).