Thị trường tiếp tục đi ngang chờ diễn biến chính sách chống dịch


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu đã đi vào vùng suy yếu trong khi các loại hàng hóa, ETF bất động sản và trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn ở vùng dẫn đầu. Hiện tại, USD đang là kênh hút tiền kém nhất.


Thị trường Việt Nam 13/09/2021


Thị trường giảm điểm nhẹ sau phiên 13/09/2021, tuy nhiên về tổng thể thị trường vẫn đi ngang khi các nhà đầu tư chờ đợi tin tức về việc giảm bớt giãn cách xã hội.

Tăng điểm mạnh nhất trong phiên là ngành hàng tiêu dùng và tiêu dùng thiết yếu với mức tăng lần lượt là 2.83% và 1.19%. Năng lượng và Công Nghệ Thông Tin xanh nhẹ không đáng kể. Ngoài 4 ngành này ra, còn lại các ngành đều kết thúc trong sắc đỏ với mức giảm mạnh nhất ở ngành Chăm sóc sức khỏe (-2.69%) và Nguyên vật liệu(-1.28%).