Thị trường Việt Nam tuần mới: Thấy gì qua đợt bán tháo cuối tuần?Bản đồ dòng vốn toàn cầu cho thấy dòng tiền vào kênh cổ phiếu tiếp tục suy yếu trong khi dòng vốn vào bất động sản đang dẫn đầu bên cạnh hàng hóa nông nghiệp. USD và trái phiếu chính phủ dù vẫn nằm trong vùng cải thiện nhưng có dấu hiệu yếu đi. Hàng hóa năng lượng vẫn là kênh hút tiền kém nhất thị trường nhưng bắt đầu cho thấy những tín hiệu cải thiện.

Thị trường Việt Nam 23/07/2021