Thanh khoản thu hẹp mạnh, tiết cung tạo đáy?


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu và ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.Thị trường Việt Nam 5/10/2021

_ Phiên ngày 5/10 VnIndex vượt mức 1350, tuy nhiên khối lượng giao dịch giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.