Thoái lui ở 1340, VNIndex đứng trước khả năng điều chỉnh sau đợt hồi phục


Bản đồ dòng tiền cho thấy cổ phiếu, hàng hóa là những kênh hút tiền nhiều nhất. ETF bất động sản rơi vào vùng suy yếu. Các kênh hút tiền yếu nhất là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp.


Thị trường Việt Nam 04/08/2021