Tiền điện tử tiềm năng XSN


Sơ lược về đồng tiền XSN coin và nền tảng Stakenet

Sơ lược về đồng tiền XSN coin và nền tảng Stakenet

XSN là một loại tiền điện tử được tạo ra trên nền tảng Stakenet, một nền tảng phi tập trung được xây dựng dựa trên một nền kinh tế liên chuỗi không tin cậy và được hỗ trợ bởi blockchain Proof of Stake (POS - một thuật toán đồng thuận của blockchain, yêu cầu các node tham gia blockchain phải đặt cọc coin để xác minh danh tính), Lightning Network (giải pháp cho các giao dịch tức thời không thông qua blockchain), Masternodes (máy chủ để nhận giao dịch các đồng tiền mã hóa) và dApps (ứng dụng phi tập trung).

XSN là đồng tiền POS đầu tiên có Masternodes thực hiện thành công khả năng tương thích của Lightning Network và là một trong số 3 đồng tiền đầu tiên bên cạnh Bitcoin và Litecoin từng thực hiện Lightning Swaps. Nhờ đó, XSN có thể dễ dàng tương tác với các blockchain khác và với bất kỳ người bán, ứng dụng, ví hoặc thiết bị tiền điện tử nào tương thích với Lightning Network, mở ra các cơ hội giao dịch chuỗi chéo cho nhà đầu tư.

Các ưu điểm của XSN so với các đồng tiền khác

  • Khả năng tương tác rộng rãi với các blockchain khác làm tăng các cơ hội giao dịch chuỗi chéo cho nhà đầu tư;

  • Nhà đầu tư có thể thanh toán mua XSN bằng bất kỳ đơn vị tiền tệ nào qua Lightning Network. Ngay cả khi người bán chỉ chấp nhận đơn vị tiền tệ là BTC, người mua vẫn có thể thanh toán liên tục và miễn phí bằng XSN;

  • Thuật toán Trustless Proof of Stake (TPos) khiến cho XSN trở thành đồng tiền có mức bảo mật blockchain cao nhất.

Nhận định và phân tích kỹ thuật.