Trụ không thể kích tiền. Kéo xả trong phiên?Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu, hàng hóa nông nghiệp và ETF bất động sản đã tiến lên vùng dẫn đầu. Hàng hóa năng lượng vẫn nằm trong vùng cải thiện về dòng tiền. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Mỹ và USD trở thành kênh hút tiền kém nhất.


Thị trường Việt Nam 7/9/2021

Sau phiên giao dịch, VNIndex giảm 4 điểm, và tổng khối lượng giao dịch giảm nhẹ so với phiên hôm qua.