Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là gì?

Trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) là một chỉ báo động lượng trong xu hướng cho thấy mối quan hệ giữa hai đường trung bình động trong giá chứng khoán. Đường MACD được tính bằng cách trừ đường trung bình động hàm mũ EMA dài hạn (26 ngày) cho đường EMA ngắn hạn 12 ngày.

Một đường EMA 9 ngày của MACD được gọi là "đường tín hiệu" được vẽ trên đường MACD, có chức năng như một tín hiệu kích hoạt cho các động thái mua và bán. Các nhà giao dịch có thể mua chứng khoán khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu và bán - hoặc bán khống - chứng khoán khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu. Chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD) có thể được diễn giải theo một số cách, nhưng các phương pháp phổ biến nhất là giao cắt, phân kỳ và tăng/giảm nhanh.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là một loại đường trung bình động (MA) đặt trọng số và ý nghĩa vào các điểm dữ liệu gần nhất lớn hơn so với các điểm dữ liệu cũ trong công thức tính.

Đường trung bình động hàm mũ phản ứng nhiều hơn với những thay đổi giá gần đây so với đường trung bình động đơn giản (SMA), do đường SMA áp dụng trọng số bằng nhau cho tất cả các quan sát trong giai đoạn.


Thông tin có được từ MACD