Trung bình động (MA)Đường trung bình động (MA) là gì?

Trong thống kê, trung bình động là một phép tính được sử dụng để phân tích các điểm dữ liệu bằng cách tạo ra một loạt các giá trị trung bình của các tập con khác nhau trong tập dữ liệu lớn. Trong tài chính, đường trung bình động (MA) là một chỉ báo chứng khoán được sử dụng phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Tính toán đường trung bình động của một cổ phiếu sẽ giúp làm phẳng dữ liệu giá, bằng cách tạo ra một mức giá trung bình được cập nhật liên tục.

Bằng cách tính toán đường trung bình động, tác động của các biến động ngẫu nhiên, ngắn hạn lên giá cổ phiếu trong một khung thời gian cụ thể sẽ được giảm thiểu.


Hiểu về đường trung bình động (MA)

Đường trung bình động là một công cụ phân tích kỹ thuật, đơn giản. Đường trung bình động thường được tính toán để xác định hướng xu hướng hoặc để mức hỗ trợ và kháng cự của cổ phiếu. Nó là một chỉ báo đi theo xu hướng (hay chỉ báo trễ) vì nó dựa trên giá trong quá khứ.

Thời gian áp dụng cho đường trung bình động càng dài thì độ trễ càng lớn. Vì vậy, đường trung bình động 200 ngày sẽ có độ trễ lớn hơn nhiều so với đường MA20 ngày vì nó bao gồm giá trong 200 ngày qua. Đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày của cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch theo dõi, và chúng được coi là tín hiệu giao dịch quan trọng.

Đường trung bình động là một chỉ báo hoàn toàn có thể tùy chỉnh, có nghĩa là nhà đầu tư có thể tự do chọn bất kỳ khung thời gian nào họ muốn khi tính toán mức trung bình. Các khoảng thời gian phổ biến nhất được sử dụng trong các đường trung bình động là 15, 20, 30, 50, 100 và 200 ngày. Khoảng thời gian được sử dụng để tạo giá trị trung bình càng ngắn thì đường trung bình càng nhạy cảm với những thay đổi về giá. Trong khi đó, nếu khoảng thời gian càng dài, độ nhạy của đường trung bình lại càng thấp.