Vượt luôn 1380, VNIndex bước vào sóng tăng cuối cùng của thị trường con bò kéo dài từ 2009Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Cổ phiếu mới bắt đầu vào vùng cải thiện. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp đang đi vào vùng suy yếu.Thị trường Việt Nam 11/10/2021