Vận động đi ngang, rủi ro thị trường vẫn chưa giảm


Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu, các loại hàng hóa và ETF bất động sản đã tiến lên vùng dẫn đầu. Trong khi đó, trái phiếu chính phủ Mỹ và USD trở thành kênh hút tiền kém nhất.


Thị trường Việt Nam 10/9/2021

Kết thúc phiên ngày 09/9/2021, VnIndex phục hồi 10 điểm nhưng thanh khoản thấp hơn phiên trước và thấp hơn trung bình 20 ngày.

Về phiên t