Các hoạt động thu nhập khác của Ngân Hàng Thương Mại

1. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của các NHTM Việt Nam thường không chiếm tỷ trọng cao do chưa khai thác được đa dạng các sản phẩm dịch vụ khác (ví dụ: sản phẩm thẻ, dịch vụ thanh toán, ủy thác và đại lý,…). Việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng sẽ giúp các ngân hàng phát triển toàn diện hơn, không bị lệ thuộc quá vào hoạt động tín dụng, đồng thời giảm bớt rủi ro và cải thiện cơ cấu nguồn thu một cách bền vững hơn. Trên thực tế, xu hướng đẩy mạnh bán sản phẩm bảo hiểm (bancassurance) thời gian gần đây đang giúp thu nhập từ hoạt động dịch vụ của các ngân hàng tăng trưởng tốt hơn. Tại thời điểm quý I/2021, VCB, BID, TCB đang là những ngân hàng có thu nhập từ hoạt động dịch vụ cao nhất, trong đó, mức tăng trưởng đột biến tới 205% so với cùng kỳ thuộc về VCB. 2. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán Nguồn thu này đến từ 02 hoạt động chính là (i) hoạt động kinh doanh ngoại hối và (ii) hoạt động mua bán chứng khoán. Trong đó, a. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tới từ việc thu từ kinh doanh ngoại tệ giao ngay (chủ yếu bắt nguồn từ nghiệp vụ thanh toán quốc tế khi khách hàng có nhu cầu giao dịch ngoại tệ), thu từ kinh doanh vàng (chỉ đối với các tổ chức tín dụng được cấp phép kinh doanh vàng như MB, VPB, ACB, SCB) và thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ. Hiện tại, VCB đang nắm giữ vị thế “độc tôn” trong hoạt động kinh doanh ngoại hối dù không có thu nhập từ kinh doanh vàng (VCB không có giấy phép kinh doanh vàng miếng) do lợi thế về thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại của mình. b. Thu nhập từ mua bán chứng khoán chủ yếu tới từ việc mua bán trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp của ngân hàng. Do đó, thu nhập từ mua bán chứng khoán của các ngân hàng có xu hướng tăng khi lãi suất giảm (giá trái phiếu tăng) và giảm khi lãi suất tăng (giá trái phiếu giảm). 3. Thu nhập từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần Do hoạt động đầu tư góp vốn của ngân hàng bị hạn chế do quy định của pháp luật (Luật Các TCTD), hoạt động góp vốn mua cổ phần của các ngân hàng hiện tại chỉ được giới hạn trong phạm vi ngành tài chính. Nguồn thu nhập này chủ yếu bao gồm cổ tức thu được từ việc nắm giữ cổ phần và có thể phát sinh đột biến (thu nhập bất thường) nếu ngân hàng có bất kỳ dự án M&A hoặc đầu tư mới nào. #nganhang

Các hoạt động thu nhập khác của Ngân Hàng Thương Mại

1. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ của các NHTM Việt Nam thường không chiếm tỷ trọng cao do chưa khai thác...