Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường xây dựng

Thị trường xây dựng có thể chia ra thành ba phân khúc chính: xây dựng dân dụng (nhà ở, thương mại, văn phòng), xây dựng công nghiệp (nhà xưởng, nhà kho, khu công nghiệp), cơ sở hạ tầng (giao thông, điện, nước). Do mỗi phân khúc tạo ra sản phẩm xây dựng cho mỗi ngành nghề riêng biệt, do đó các nhân tố ảnh hưởng đến mỗi phân khúc là không giống nhau. Thị trường xây dựng dân dụng: chịu tác động và ảnh hưởng lớn từ thị trường BĐS nhà ở và nhà không để ở (thương mại). Do đó, những nhân tố chính ảnh hưởng đến thị trường xây dựng dân dụng có thể kể đến như: Nhân khẩu học Lãi suất Sức khoẻ nền kinh tế Chính sách hỗ trợ từ chính phủ Nguồn vốn FDI Nguồn: Tổng cục thống kê Thị trường xây dựng công nghiệp: phụ thuộc và nhu cầu đầu tư xây mới và mở rộng của các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Do đó, các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài có tác động mạnh mẽ đến thị trường xây dựng công nghiệp, trong đó phải kể đến: Sức khoẻ nền kinh tế FDI đầu tư vào Việt Nam Thị trường xây dựng cơ sở hạ tầng: phụ thuộc vào nguồn vốn dành cho phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đầu tư công đã tăng đáng kể, với mục đích phát triển cơ sở hạ tầng cũng như giữ vững giá trị GDP. Tuy nhiên, đầu tư công tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Khó khăn trong việc thu hút ODA và bất cập trong việc thu hút đầu tư hợp tác công tư (PPP) dẫn đến tình trạng thiếu nguồn vốn đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng.

Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường xây dựng

Thị trường xây dựng có thể chia ra thành ba phân khúc chính: xây dựng dân dụng (nhà ở, thương mại, văn phòng), xây dựng công nghiệp (nhà...