Giá mục tiêu

Giá mục tiêu là gì? Giá mục tiêu là dự đoán của nhà phân tích về giá trong tương lai của chứng khoán. Khi đặt giá mục tiêu của cổ phiếu, một nhà phân tích đang cố gắng xác định giá của cổ phiếu sẽ ở đâu trong 12 hoặc 18 tháng nữa. Cuối cùng, giá mục tiêu phụ thuộc vào định giá công ty cơ sở của cổ phiếu. Các nhà phân tích thường công bố giá mục tiêu của họ trong các báo cáo nghiên cứu về các công ty cụ thể, cùng với các khuyến nghị mua, bán và nắm giữ của họ đối với cổ phiếu của công ty. Các mục tiêu về giá cổ phiếu thường được nêu trên các phương tiện truyền thông tin tức tài chính. Hiểu về giá mục tiêu Giá mục tiêu là mức giá mà tại đó nhà phân tích tin rằng cổ phiếu được định giá phù hợp so với thu nhập dự kiến và lịch sử kinh doanh của nó. Khi một nhà phân tích tăng giá mục tiêu của họ cho một cổ phiếu, họ thường kỳ vọng giá cổ phiếu sẽ tăng. Ngược lại, nếu các nhà phân tích giảm giá mục tiêu của họ có nghĩa là nhà phân tích hy vọng giá cổ phiếu sẽ giảm. Giá mục tiêu là một yếu tố biến động trong phân tích tài chính; chúng có thể thay đổi theo thời gian khi có thông tin mới. Các yếu tố giúp xác định giá mục tiêu Giá mục tiêu dựa trên các giả định về cung và cầu trong tương lai, các mức kỹ thuật và các yếu tố cơ bản của chứng khoán. Các nhà phân tích và tổ chức tài chính khác nhau sử dụng các phương pháp định giá khác nhau và xét đến các điều kiện kinh tế khác nhau khi đưa ra giá mục tiêu. Đối với các nhà phân tích cơ bản, cách phổ biến để xác định giá mục tiêu cho cổ phiếu là tính tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E). Trong một số trường hợp, đặc biệt là với các cổ phiếu nhiều biến động, các nhà phân tích cơ bản sẽ tìm kiếm các tài liệu để đưa ra giá mục tiêu của họ, đó có thể là bảng cân đối kế toán của công ty cùng các báo cáo tài chính khác rồi so sánh chúng với kết quả lịch sử, nền kinh tế hiện tại và môi trường cạnh tranh, nghiên cứu chất lượng ban lãnh đạo công ty và phân tích các tỷ lệ khác. Đối với các nhà phân tích kỹ thuật, họ sử dụng các chỉ báo, hành động giá, thống kê, xu hướng và động lượng giá để đưa ra mục tiêu giá tương lai của chứng khoán. Một cách khác là tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự đã xác định. Một nhà phân tích kỹ thuật sẽ làm điều này bằng cách lập biểu đồ, nơi giá di chuyển qua ít nhất hai mức cao hoặc 2 mức thấp ngang nhau mà không vượt lên trên hoặc dưới những mức đó tại bất kỳ thời điểm nào giữa 2 mức. Cân nhắc đặc biệt về giá mục tiêu Đối với trader Các trader thường sẽ tìm cách thoát khỏi vị thế của họ trên một cổ phiếu khi giá kỳ vọng ban đầu của giao dịch đã đạt được. Mặc dù giá mục tiêu có thể giúp các trader nhận biết khi nào nên mua hoặc bán một cổ phiếu, các trader có thể và nên xác định giá mục tiêu của riêng họ khi tiến hành vào lệnh hoặc thoát lệnh. Nếu bạn là một nhà đầu tư có phân tích Đối với các nhà đầu tư cá nhân, các giả định cơ sở cho giá mục tiêu của các nhà phân tích không phải lúc nào cũng rõ ràng. Các nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các mục tiêu và khuyến nghị về giá của các nhà phân tích như là một phần trong quá trình thẩm định đầu tư. Bạn có thể phải xem xét thêm tài chính của công ty và hồ sơ pháp lý, cùng với các tài liệu khác. Giá mục tiêu chỉ là những dự đoán mạnh mẽ Dự báo chính xác biến động giá của chứng khoán dựa trên dự đoán, xác suất, các công cụ kỹ thuật và rất nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, ngay cả đối với những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm nhất, giá mục tiêu vẫn chỉ là một phỏng đoán có sự tính toán. Một số nhà quản lý danh mục đầu tư tin rằng giá mục tiêu, cùng với báo cáo nghiên cứu, chủ yếu hoạt động như công cụ tiếp thị của các công ty môi giới và ngân hàng đầu tư để tạo ra sự quan tâm của khách hàng đến chứng khoán mà họ đang bảo lãnh.

Giá mục tiêu

Giá mục tiêu là gì? Giá mục tiêu là dự đoán của nhà phân tích về giá trong tương lai của chứng khoán. Khi đặt giá mục tiêu của cổ phiếu,...