Những tín hiệu tích cực của thị trường bắt đầu xuất hiện

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu và ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường Việt Nam 24/9/2021 Phiên hôm 24/9/2021 vẫn là một phiên gần như đi ngang và VN Index giảm điểm nhẹ vào cuối phiên. Khối lượng giao dịch cũng giảm khá mạnh. Những cổ phiếu giúp nâng đỡ VnIndex không giảm mạnh đa số là các cổ phiếu ngành ngân hàng như MBB (0.82), TCB (0.37), VHM (0.35). Còn các cổ phiếu bị bán mạnh làm chỉ số giảm có MSN (-0.79), DGC (-0.34), MWG (-0.28). Các cổ phiếu dạng đầu cơ đều bị bán mạnh như ITQ ,TDG, VGT. Ngoài ngành ngân hàng có sắc xanh ra (tăng 0.63%) thì các ngành còn lại đều giảm. Giảm mạnh có Năng lượng (-1.73%), Chăm sóc sức khỏe (-1.72%), Hàng tiêu dùng thiết yếu (-1.08%). Hôm nay trái ngược với các nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư nước ngoài mua ròng cổ phiếu, sức mua lớn nhất ở MBB (317 tỷ), gấp 6 lần cổ phiếu đứng thứ 2 về mua ròng là VHM (50 tỷ), về thứ 3 là GMD (43 tỷ). Những cổ phiếu bị bán mạnh tiếp tục là HPG (-119 tỷ), MSN (-58 tỷ), VIC (-57 tỷ). Chiến lược thị trường 27/09/2021 VN Index trong trong mô hình tam giác và chưa hoàn toàn bứt khỏi vùng 1350 chính vì vậy khó có thể nói rằng thị trường đã quay lại xu hướng tăng. Tuy nhiên những tín hiệu tích cực đã xuất hiện, đó là sự suy giảm của nhóm vốn hóa nhỏ và dòng tiền quay lại với nhóm vốn hóa lớn và một số ngân hàng vốn hóa trung bình. Hệ thống chỉ báo về độ rủi ro của chúng tôi cũng nhận thấy khả năng thị trường điều chỉnh đã giảm từ trên 70% xuống còn gần 60%. Đồng thời, tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục cũng tăng lên từ 50% lên 75%.

Những tín hiệu tích cực của thị trường bắt đầu xuất hiện

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy cổ phiếu và ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo...