Quãng nghỉ trong xu hướng giảm ngắn hạn của VNIndex

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy dòng tiền vào kênh cổ phiếu vẫn khá yếu ớt. Kênh hút tiền hàng đầu vẫn là hàng hóa nông nghiệp và ETF bất động sản. Trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp mạnh hơn. Dòng tiền vào hàng hóa năng lượng tiến vào vùng cải thiện. Kênh hút tiền kém nhất vẫn là USD. Thị trường Việt Nam ngày 28/07/2021 Hầu hết các nhóm ngành đi ngang khi lực bán đã giảm nhưng cầu yếu trong phiên 28/7. Các nhóm ngành Nguyên Vật Liệu, Chăm Sóc Sức Khỏe và Tài Chính vẫn giữ được sắc xanh trong khi Công Nghệ thông tin điều chỉnh mạnh nhất. Nước ngoài tiếp tục bán ròng, cổ phiếu có mức bán ròng lớn nhất là VHM. Chiến lược thị trường 29/07/2021 Giai đoạn đi ngang hiện tại nhiều khả năng chỉ là một quãng nghỉ trong xu hướng giảm điểm ngắn hạn bắt đầu từ vùng đỉnh 1.400 điểm. Vì vậy, nhiều khả năng chỉ số VNIndex vẫn sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ mạnh gần nhất 1.200 - 1.171 điểm trước khi hình thành xu hướng tiếp theo. Dữ liệu phân tích kỹ thuật và định lượng của chúng tôi dựa trên các chỉ báo động lực và mức độ biến động của thị trường cùng nhiều chỉ báo cơ bản cho thấy sự sợ hãi của đám đông đã lên đến mức cao, mở ra cơ hội cho những nhà giao dịch đi ngược đám đông theo lý thuyết Contrary Opinion (CO), vốn rất thịnh hành trong phân tích kỹ thuật hiện đại trên thế giới nhưng chưa được biết đến nhiều tại Việt Nam. Theo tính toán của chúng tôi dựa trên chỉ báo CO, khả năng thị trường giảm 10% hiện vào khoảng 37.74%, thấp hơn so với phiên giao dịch trước ngày 28/07 là 38.27%. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn đang thấp, cho thấy dòng tiền vẫn còn đang nghi ngờ và do dự. Bên cạnh đó, công cụ phân bổ dòng vốn Alphabia Market Timing của chúng tôi giảm tỷ lệ mua mới từ 50% xuống 33% hoặc nắm giữ cổ phiếu và đề xuất phân bổ dòng vốn vào các lớp tài sản với tỷ lệ 66.5% cổ phiếu và 33.5% tiền mặt.

Quãng nghỉ trong xu hướng giảm ngắn hạn của VNIndex

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy dòng tiền vào kênh cổ phiếu vẫn khá yếu ớt. Kênh hút tiền hàng đầu vẫn là hàng hóa nông nghiệp và ETF...