Thoái lui ở 1340, VNIndex đứng trước khả năng điều chỉnh sau đợt hồi phục

Bản đồ dòng tiền cho thấy cổ phiếu, hàng hóa là những kênh hút tiền nhiều nhất. ETF bất động sản rơi vào vùng suy yếu. Các kênh hút tiền yếu nhất là USD, trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp. Thị trường Việt Nam 04/08/2021 VNIndex gần như đi ngang trong phiên giao dịch 04/08 với khối lượng giao dịch tiệm cận trung bình 50 phiên. Ngành năng lượng dẫn dắt thị trường với cổ phiếu GAS. Đây cũng là cổ phiếu ảnh hưởng lớn đến chỉ số sau NVL. Hai ngành ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường là Tài Chính và Bất Động Sản vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ. Nước ngoài tiếp tục mua ròng với STB là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất. Chiến lược thị trường 5/8/2021 Để thực sự quay trở lại xu hướng tăng thì chỉ số VNIndex cần thêm tín hiệu củng cố bằng việc vượt qua kháng cự 1.340 điểm đi kèm với khối lượng giao dịch tăng lên tiệm cận đường trung bình 50 ngày. Tuy nhiên trong phiên 04/08 chỉ số có dấu hiệu thoái lui khi chạm đến kháng cự này. Nhóm các cổ phiếu sẽ dẫn dắt thị trường trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ là các cổ phiếu trung bình và nhỏ có KQKD quý 2 khởi sắc với sự hỗ trợ từ dòng tiền ngày càng mạnh mẽ của NĐT cá nhân. Đồng thời với đó là các nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng, nhóm BĐS và nhóm Chứng khoán. Dữ liệu phân tích kỹ thuật và định lượng của chúng tôi dựa trên lý thuyết đi ngược đám đông Contrary Opinion (CO) cho thấy sự sợ hãi của đám đông đang ở mức trung bình. Theo tính toán của chúng tôi dựa trên chỉ báo CO, khả năng thị trường giảm 10% hiện vào khoảng 71.26%, cao hơn so với phiên giao dịch trước ngày 04/08 là 65.23% trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (VNSmallcap) tăng điểm mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm qua cho thấy khả năng thị trường sẽ xuất hiện điều chỉnh trong từ 1 đến 2 phiên tới. Các doanh nghiệp tiếp tục cập nhật kết quả kinh doanh khiến do lợi suất thị trường giảm xuống mức 0.14% từ mức 0.38% mà chúng tôi cập nhật trước đây. Như vậy cần quan sát khi thị trường điều chỉnh cho đến khi hầu hết các doanh nghiệp công bố xong kết quả kinh doanh sau kiểm toán. Bên cạnh đó, công cụ phân bổ dòng vốn Alphabia Market Timing của chúng tôi giảm tỷ lệ mua mới từ 50% xuống 33% hoặc nắm giữ cổ phiếu và đề xuất phân bổ dòng vốn vào các lớp tài sản với tỷ lệ 66.5% cổ phiếu và 33.5% tiền mặt.

Thoái lui ở 1340, VNIndex đứng trước khả năng điều chỉnh sau đợt hồi phục

Bản đồ dòng tiền cho thấy cổ phiếu, hàng hóa là những kênh hút tiền nhiều nhất. ETF bất động sản rơi vào vùng suy yếu. Các kênh hút tiền...