Vượt luôn 1380, VNIndex bước vào sóng tăng cuối cùng của thị trường con bò kéo dài từ 2009

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Cổ phiếu mới bắt đầu vào vùng cải thiện. Nhóm dẫn đầu hiện tại có hàng hóa, theo sau là USD. Trong khi đó trái phiếu chính phủ Mỹ và trái phiếu doanh nghiệp đang đi vào vùng suy yếu. Thị trường Việt Nam 11/10/2021 Phiên ngày 11/10 VnIndex đạt 1,394, tăng 1.56%. Khối lượng giao dịch tăng vượt trung bình 50 ngày. Thị trường tăng điểm nhờ những mã trụ như VIC (2.6) HPG (1.8), và VHM (1.3) và nhóm ngân hàng như TCB (2.2), CTG (2.0), MBB (1.1). Thị trường hưng phấn nên tất cả ngành cùng tăng điểm, dẫn đầu là ngành tài chính (3,25%). Ngành nguyên vật liệu theo sau với 1.83% với các mã tiêu biểu là HPG và HSG. Bất động sản tăng 1.63% với VHM, Chăm sóc sức khỏe đứng thứ 3 với 1.15%. Tăng điểm thấp nhất là ngành Dịch vụ tiện ích với 0.08% và Công nghệ thông tin với 0.23%. Hôm nay khối ngoại quay đầu mua ròng với 480.9 tỷ. Hơn quá nửa khối lượng mua ròng là FMC (214 tỷ), VRE theo sau với giá trị bằng một nửa FMC (110 tỷ), VHM thứ 3 (80 tỷ). Top cổ phiếu bị bán đáng chú ý chỉ có SBT (73 tỷ), VNM và NVL (cùng 42 tỷ). Chiến lược thị trường ngày 12/10/2021 VN Index đã vượt luôn đỉnh cũ 1380 kèm khối lượng tăng mạnh vượt trung bình 50 ngày. Có được sự đồng thuận của thị trường, chỉ số sẽ bước vào sóng tăng cuối cùng của chu kỳ tăng giá kéo dài từ 2009. Mục tiêu của chỉ số trong sóng này là 1600 điểm. Nhóm vốn hóa lớn hồi phục dẫn dắt thị trường giúp rủi ro giảm thiểu. Hệ thống chỉ báo về độ rủi ro của chúng tôi nhận thấy khả năng thị trường điều chỉnh hiện vẫn ở mức gần 68%. Đồng thời, tỷ lệ cổ phiếu trong danh mục cũng tăng ở mức 75%.

Vượt luôn 1380, VNIndex bước vào sóng tăng cuối cùng của thị trường con bò kéo dài từ 2009

Bản đồ dòng tiền thế giới cho thấy ETF bất động sản trở thành nhóm hút tiền kém nhất. Cổ phiếu mới bắt đầu vào vùng cải thiện. Nhóm dẫn...